Változik a Közszolgálati Kódex tartalma

Published: 4 January 2016

null

A Közszolgálati Kódexet első ízben – 2011. június 22. napján, 791/2011. (VI. 22.) számú határozatával – a Médiatanács fogadta el, a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának egyetértése mellett (91/2011. számú határozat) és a közszolgálati médiaszolgáltatók vezérigazgatóinak véleményét figyelembe véve.

A Kódex a Médiatanács általi elfogadást követően, a Kuratórium az egyetértését kifejező határozata elfogadását (2011. június 28.) követő napon lépett hatályba.

A Kódexet a Médiatanács a 1287/2015. (IX. 22.) számú határozatával módosította, a Kuratórium egyetértése mellett [59/2015. (IX. 23.) számú határozat], és a közszolgálati médiaszolgáltató vezérigazgatójának véleményét figyelembe véve. Ezt követően a Kódexet a Közszolgálati Testület kezdeményezése alapján a Kuratórium a 76/2015. (XI. 25.) számú határozatával módosította.

A Közszolgálati Kódex egységes szerkezetbe foglalt szövege a Kapcsolódó dokumentumok címszó alatt érhető el.