MN/32044-14/2014. számú határozat: a politikai hírhez fűzött hírolvasói vélemény törvényi tilalmának megsértése (ATV Zrt., ATV Híradó)

Date of decision: 23 December 2015

null

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) Személyes adat (Személyes adat a továbbiakban: Kérelmező) részéről az ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt. (1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 31., továbbiakban: Médiaszolgáltató) ATV megnevezésű médiaszolgáltatásában 2014. november 26-án 17 óra 45 perctől, 18 óra 45 perctől, majd 22 óra 25 perctől  sugárzott „Híradó” című műsorszámmal kapcsolatos 2014. december 1-jén érkezett kérelme alapján 2014. december 2-án indult hatósági eljárásban megállapította, hogy a Médiaszolgáltató három alkalommal megsértette a politikai hírhez fűzött hírolvasói véleményre vonatkozó törvényi tilalmat, ezért a Médiaszolgáltatót

60.000,- Ft, azaz hatvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

 A bírságot a Médiaszolgáltató a határozat közlését követő hét napon belül köteles befizetni a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára. A pénzfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

E határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.) benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni. A Médiatanács másodfokú eljárásáért – amennyiben a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható – a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 Ft, de legalább 5000 Ft, legfeljebb 500 000 Ft összegű díj fizetendő. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés díja 5000 Ft. A díjat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el.

A teljes határozat és a másodfokú döntés a kapcsolódó tartalmak között (jobbra).