A Médiatanács 1197/2015. (IX. 1.) számú döntése

A Váci Városimázs Nonprofit Kft. (Elektro-Szignál Televízió, Vác 22. csatorna + Fót 48. csatorna) médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 43. § (4) bekezdésében foglaltak vélelmezett megsértése miatt indított hatósági eljárás lezárása

Date of decision: 1 September 2015

null

A Médiatanács a 762/2015. (VI. 23) számú döntésével az Mttv. 43 § (4) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi követelményeire vonatkozó előírások és korlátozó rendelkezések vizsgálata tárgyában a Váci Városimázs Nonprofit Kft. (Elektro-Szignál Televízió) médiaszolgáltatóval szemben megindított hatósági eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdés e) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy az eljárás folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn.