A Médiatanács 828/2015. (VI. 30.) számú döntése

Az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása tárgyában (Molnár TV Kft. – Rábaközi Televízió)

Date of decision: 30 June 2015

null

A Médiatanács – az előterjesztés mellékletében szereplő határozat-sablon elfogadásával a Molnár TV Kft. médiaszolgáltató Rábaközi Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettség megsértését, és az Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglalt felhívás jogkövetkezményt alkalmazza.