A Médiatanács 438/2014. (V. 20.) számú döntése

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap számára műsorterjesztésre vonatkozó szerződés megkötés tárgyában

Date of decision: 20 May 2014

null

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap kezelési és gazdálkodási szabályzata 14. § a) pontja szerint, az előterjesztésben szereplő feltételekkel, az Eutelsattal kötendő, 2014. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó díjmentes műsorterjesztési szerződés megkötéséhez a felhatalmazást megadja.