A Médiatanács 203/2014. (III. 6.) számú döntése

A kiskorúak védelmében alkalmazott hatékony műszaki megoldásokról szóló ajánlás szövegének módosítása a mobil távközlő hálózatokon és az interneten elérhető lineáris és lekérhető médiaszolgáltatásokra vonatkozóan

Date of decision: 6 March 2014

null
  1. A Médiatanács elfogadja az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő, „Ajánlás a kiskorúak védelmében a lineáris és lekérhető médiaszolgáltatások esetén alkalmazandó hatékony műszaki megoldásokra” című Ajánlás módosított szövegét.
  2. A Médiatanács elrendeli a módosított ajánlásnak a Médiatanács honlapján való közzétételét.