A Médiatanács 120/2014. (II. 4.) számú döntése

A Bakád Kft-vel szemben a Marcali 88,0 MHz tekintetében keletkezett díjtartozás miatt indított hatósági eljárás lezárása

Date of decision: 4 February 2014

null

A Médiatanács a Bakád Kft-vel szemben a médiaszolgáltatási díjfizetési kötelezettség ellenőrzése tárgyában 72556/2012. számon hivatalból indított hatósági eljárásban megállapítja, hogy a Bakád Kft. a díjfizetési kötelezettségét súlyosan megszegte. A Médiatanács megállapítja, hogy a Bakád Kft-nek a Marcali 88,0 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében a hatósági szerződése megszűnéséig bruttó xxx Ft összegű médiaszolgáltatási díjtartozása keletkezett a Médiatanáccsal szemben.

A Médiatanács felszólítja a Bakád Kft-t, hogy a tartozását és annak késedelmi kamatát 15 napon belül fizesse meg.