A Médiatanács 1525/2013. (X. 30.) számú döntése

A 2014. évi támogatási tervre vonatkozó munkatervről

Date of decision: 30 October 2013

null

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa az előterjesztésben foglaltak alapján felkéri az Alap támogatási vezérigazgató-helyettesét, hogy a döntés mellékletét képező ütemtervet figyelembe véve terjessze elő a pályázati felhívásokat és 2 munkanapon belül honlapján tegye közzé az ütemtervet.