A Médiatanács 1059/2013. (VI. 26.) számú döntése

A kiskorúak védelmében alkalmazott hatékony műszaki megoldásokról szóló ajánlás szövegének módosítása az analóg és digitális műsorterjesztési szolgáltatásokra vonatkozóan

Date of decision: 26 June 2013

null

A Médiatanács felkéri a Hivatalt, hogy a mobil távközlő hálózatokon, illetve az interneten alkalmazott gyermekvédelmi megoldások vonatkozásában átfogó vizsgálat keretében végezze el az elérhető, illetőleg alkalmazott műszaki megoldások áttekintését és tegyen javaslatot az ajánlás módosítására.