A Médiatanács 1057/2013. (VI. 26.) számú döntése

A kiskorúak védelmében alkalmazott hatékony műszaki megoldásokról szóló ajánlás szövegének módosítása az analóg és digitális műsorterjesztési szolgáltatásokra vonatkozóan

Date of decision: 26 June 2013

null

A Médiatanács elfogadja az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő, „Ajánlás a kiskorúak védelmében a lineáris és lekérhető médiaszolgáltatások esetén alkalmazandó hatékony műszaki megoldásokra” című ajánlás módosított szövegét.