A Médiatanács 5/2022. (I. 11.) számú döntése

A TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás negyedik fordulójában a bírálóbizottság összetételének módosításáról

Date of decision: 11 January 2022

1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárásban a beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagi tisztségét betöltő dr. Kamondi Mónikával fennálló megbízási szerződést felmondja.

2.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a televíziós közéleti magazinműsor, illetve televíziós hírműsor és kulturális magazinműsor készítésének támogatására meghirdetett TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás negyedik fordulójában beérkezett pályázatokat értékelő bírálóbizottság tagjává dr. Kéringer Szabolcsot megválasztja.

3.
A bírálóbizottsági tag megbízatásának időbeli hatálya 2022. január 11-től 2022. április 30-áig tart.

4.
A Médiatanács a bírálóbizottsági tag megbízási díját a negyedik fordulóban feladatvégzés esetén bruttó 400.000 Ft-ban állapítja meg.

A bírálóbizottsági tag megbízási díja a negyedik forduló teljesítés igazolását követő 15 munkanapon belül kerül kifizetésre.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Irodájának vezetőjét, hogy

  • a dr. Kamondi Mónikával fennálló megbízási szerződést mondja fel,
  • döntéséről értesítse a negyedik fordulóra megválasztott bírálóbizottsági tagot,
  • a megbízási szerződést és összeférhetetlenségi nyilatkozatot az elfogadottak szerint kösse meg,
  • 3 munkanapon belül intézkedjen a bírálóbizottság módosult összetételének honlapon történő közzétételéről.