A Médiatanács 1269/2021. (XII. 14.) számú döntése

A HírTV Zrt. által üzemeltetett HÍR TV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. szeptember 20-án 15:32:50 és 16:54:05 óra között és a Karc FM Média Kft. által üzemeltetett Karc FM állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, közösségi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. szeptember 20-án 16:07:57 és 17:52:58 óra között sugárzott „Paláver” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának vélelmezett megsértése]

Date of decision: 14 December 2021

A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzés elfogadásával közigazgatási hatósági eljárást indít a Karc FM Média Kft. médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának egy alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában a Karc FM állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, közösségi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. szeptember 20-án 16:07:57 és 17:52:58 óra között sugárzott „Paláver” című műsorszámmal kapcsolatban.

A Médiatanács kötelezi a médiaszolgáltatót, hogy a végzés közlését követő 10 napon belül elektronikus úton terjessze elő a nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban.