A Médiatanács 1267/2021. (XII. 14.) számú döntése

A műsorkvóta-kötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2021. január 1. - május 31.) tárgyában megindított hatósági felügyeleti eljárás lezárása

Date of decision: 14 December 2021

A Médiatanács a PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltató FIX állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű közösségi jellegű audiovizuális lineáris médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2021. január 1. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét ismételten megsértette, és ezért az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 1.243.875,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót.

A Médiatanács a jogsértés ismételtségére tekintettel az Mttv. 187. § (1) bekezdése alapján a PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét 80.000,- Ft bírsággal sújtja.

A Médiatanács a PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltatót ismételten felszólítja, hogy a 2021. év január 1. – május 31. közötti időszakra vonatkozó, az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül tegyen eleget.