A Médiatanács 1240/2021. (XII. 7.) számú döntése

A klasszifikációs ajánlás felhívásokkal, piktogramokkal kapcsolatos szabályainak vizsgálata (2021. III. negyedév)

Date of decision: 7 December 2021

A Médiatanács közigazgatási hatósági eljárást indít a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 10. § (7) bekezdésében foglaltak vélelmezett megsértése tárgyában a PROGRESS MÉDIA HUNGARY Kft.-vel (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben, a PESTI TV állandó megnevezésű, országos vételkörzetű médiaszolgáltatás internetes honlapján 2021. szeptember 22. napján közzétett műsorát közlő tartalommal kapcsolatban, valamint kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az üggyel kapcsolatban terjessze elő nyilatkozatát.