A Médiatanács 1236/2021. (XII. 7.) számú döntése

A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatásban 2021. augusztus 12-én 10:44:11 órai kezdettel sugárzott „Csapdába csalva” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdés c) pontjának megsértése]

Date of decision: 7 December 2021

A Médiatanács megállapítja, hogy a TV2 Zrt. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) az általa üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű kereskedelmi jellegű lineáris audiovizuális médiaszolgáltatás 2021. augusztus 12. napján sugárzott „Csapdába csalva” című műsorszámával megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 9. § (5) bekezdésében, valamint a 10. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezést, ezért

  1. a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdésének b) pontja alapján 1.850.000,- Ft bírsággal sújtja;
  2. az Mttv. 187. § (1) bekezdése alapján a Médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét 60.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi.

A Médiatanács döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt.