A Médiatanács 1048/2021. (X. 13.) számú döntése

A Magyar Lapkiadók Egyesülete Társszabályozás Szakértői Bizottsága T-2021/02. ügyiratszámú határozatának felülvizsgálata

Date of decision: 13 October 2021

  1. A Médiatanács az Mttv. 199. § (2) bekezdése alapján közigazgatási hatósági eljárást indít a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a beadvány tárgyát képező ügyben.
  2. A Médiatanács tájékoztatja a Magyar Lapkiadók Egyesületét a közigazgatási hatósági eljárás megindításáról.