A Médiatanács 955/2021. (IX. 21.) számú döntése

A Budapest-Astoria (belváros) telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2021. május 21-én közzétett pályázati felhívással indított pályázati eljárásban nyertes Media Universalis Alapítvány vonatkozásában megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása (hatósági szerződéskötés)

Date of decision: 21 September 2021

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Budapest-Astoria (belváros) telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2021. május 21-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 867/2021. (IX. 7.) számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Media Universalis Alapítvány, és 14375‑7/2021. iktatószámú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 3.1.3. pontja alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a Media Universalis Alapítvánnyal a Budapest 97,0 MHz kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használata tekintetében, a Media Universalis Alapítvány pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően.