A Médiatanács 939/2021. (IX. 14.) számú döntése

Bejelentés a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. M1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2021. augusztus 11-én 19 óra 30 perckor kezdődött „Híradó” című műsorszám 19:56:52-20:00:17 óra között közreadott szegmensével kapcsolatosan

Date of decision: 14 September 2021

A Médiatanács a bejelentés alapján nem indít közigazgatási hatósági eljárást, és e döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt.