Értesítés építési engedély megadásáról – CE/19257-13/2021. számú határozat: Gerendás FTTH GPON hálózatépítés lefedő hálózat I. ütem tárgyú építési engedély kiadása

Published: 21 September 2021

Iktatószám: CE/19257-13/2021.
Tárgy: HIRDETMÉNY
Ügyintéző: Gárgyán Anikó
Tel.: 06-62/568-300

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva, a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

HIRDETMÉNY

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2021. 09. 17. napján kelt CE/19257-12/2021.számú határozattal az építési engedélyt megadta.

A kifüggesztés dátuma: 2021. 09. 21.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala CE/19257/2021. Gerendás FTTH GPON hálózatépítés lefedő hálózat I. ütem tárgyú építési engedély kiadása MVM NET Zrt. (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2021. 09. 17. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a NMHH Szegedi Hatósági Irodánál (Szeged, Csongrádi sgt. 15.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen közlemény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság NMHH Szegedi Hatósági Irodánál (Szeged, Csongrádi sgt. 15.) hirdetőtábláján is.

Szeged, 2021. 09. 20.

Szabó Tibor
hatósági irodavezető

Kifüggesztés napja: 2021. 09. 21.

Levétel napja: 2021. 09. 27.