A Médiatanács 905/2021. (IX. 7.) számú döntése

B. M. által az MN/14901-14/2021. számú, kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása tárgyában hozott hivatali határozattal szemben előterjesztett fellebbezési kérelem visszautasítása

Date of decision: 7 September 2021

A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának (Elsőfokú hatóság) 2021. július 20-án kelt, MN/14901‑14/2021. számú határozata ellen B. M. által benyújtott fellebbezési kérelmet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontja alapján visszautasítja.