A Médiatanács 887/2021. (IX. 7.) számú döntése

„A médiatartalmak korhatár-besorolásánál irányadó szempontokra, az egyes műsorszámok közzététele előtt és közben alkalmazható jelzésekre, illetve a minősítés közlésének módjára vonatkozó jogalkalmazási gyakorlat elvi szempontjai” című ajánlás szövegének módosítása

Date of decision: 7 September 2021

A Médiatanács elfogadja az előterjesztés mellékletében olvasható klasszifikációs ajánlás módosított szövegét.

A Médiatanács a módosított klasszifikációs ajánlást a honlapján közzéteszi.