A Berettyóújfalu telephelyű kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőség pályáztatása (lezárva)

Last updated: 15 February 2022

A pályáztatás aktuális helyzete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 50. § (1) bekezdése alapján elfogadta a Berettyóújfalu telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló pályázati felhívás tervezetét.

A pályázati felhívás tervezete a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2021. augusztus 4-én került közzétételre.

A pályázati felhívás-tervezet nyilvános meghallgatása 2021. augusztus 25-én 14 óra 30 perckor kerül megrendezésre.

A Hivatal a Berettyóújfalu telephelyű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára irányuló pályázati felhívás tervezet tárgyában a szóbeli meghallgatást 2021. augusztus 24-én 14:30 órakor tartotta meg.

A pályázati felhívás tervezettel kapcsolatban 2021. augusztus 24-től augusztus 29-ig írásban bárki kérdést intézhetett a Hivatalhoz, vagy észrevételt tehetett. Az észrevételeket postai úton és személyesen a 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25. szám alatti címre, vagy elektronikusan a pjo@nmhh.hu e-mail címre lehetett megküldeni.

A Médiatanács az Mttv. 52. § (1) bekezdése alapján elfogadta és 2021. szeptember 21-én hirdetményi úton és honlapján közzétette a pályázati felhívás végleges szövegét.

A pályázati ajánlatokat 2021. november 4-én 14.30-16.00 óra között lehetett benyújtani a pályázati felhívásban részletesen meghatározott feltételek szerint.

A Médiatanács 1288/2021. (XII. 21.) számú határozatával megállapította a pályázati eljárás eredményességét és nyertesét.

A Berettyóújfalu telephelyű kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőség pályáztatása

  1. PreparationKisközösségi médiaszolgáltatási lehetőség (Berettyóújfalu)
  2. Tender procedureBerettyóújfalu telephelyű kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőség
  3. Announcement of resultsBerettyóújfalu telephelyű kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőség