A Médiatanács 826/2021. (VII. 27.) számú döntése

Az Mttv. 42. § szerinti (bejelentéses) helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyban indított hatósági eljárások lezárása tárgyában

Date of decision: 27 July 2021

A Médiatanács a PROGETTO MÉDIA Kft. (FIX - körzeti) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdés b) pontja alapján 105.000,- Ft bírsággal sújtja.

A Médiatanács a jogsértés ismételtségére tekintettel a PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét 40.000,- Ft bírsággal sújtja.

A Médiatanács kötelezi a médiaszolgáltatót, hogy tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének, és a 2020. évre vonatkozó beszámolóját 8 napon belül küldje meg a Médiatanács részére.