A Médiatanács 818/2021. (VII. 27.) számú döntése

Az Mttv. 42. § szerinti (bejelentéses) helyi és körzeti vételkörzetű közösségi jellegű audiovizuális médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyban indított hatósági eljárások lezárása tárgyában

Date of decision: 27 July 2021

A Médiatanács a Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. (BKTV - helyi) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató az Mttv. 66. § (3) bekezdésében rögzített, 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy jelen határozat közlését követően tartózkodjon a jövőbeni jogsértésektől.