A Médiatanács 814/2021. (VII. 27.) számú döntése

A hatósági szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [Baja Hangja Kft. (Baja 89,8 MHz - helyi)]

Date of decision: 27 July 2021

A Médiatanács a Baja Hangja Kft. (Baja 89,8 MHz - helyi) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban megállapítja, hogy a médiaszolgáltató megszegte a hatósági szerződése szerinti, 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdés b) pontja alapján 25.000,- Ft bírsággal sújtja.