A Médiatanács 810/2021. (VII. 27.) számú döntése

A hatósági szerződés alapján működő kereskedelmi és közösségi jellegű médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségének teljesítése tárgyában indított hatósági eljárások lezárása [Turul Média Kft. (Tatabánya 97,8 MHz - körzeti)]

Date of decision: 27 July 2021

A Médiatanács a Turul Média Kft. (Tatabánya 97,8 MHz - körzeti) médiaszolgáltatóval szemben hivatalból lefolytatott eljárásban az Mttv. 186. §-a alapján megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a hatósági szerződése szerinti, 2020. évre vonatkozó beszámolási kötelezettségét megszegte, ezért figyelmezteti a médiaszolgáltatót, és kötelezi a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra.