A Médiatanács 796/2021. (VII. 27.) számú döntése

A lekérhető audiovizuális médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata tárgyában indult hatósági eljárás lezárása [Invitel Távközlési Zrt. (InviTV Videotéka)]

Date of decision: 27 July 2021

A Médiatanács az 541/2021. (VI. 8.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban megállapítja, hogy az Invitel Távközlési Zrt lekérhető audiovizuális médiaszolgáltató InviTV Videotéka megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2020. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 20. § (2) bekezdésben foglaltak szerinti, a magyar művekre meghatározott kvótakötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 185.-187. § alapján 10.000,- Ft bírsággal sújtja.