A Médiatanács 793/2021. (VII. 27.) számú döntése

A rádiós médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata (Actor Informatika és Nyomda Kft. – Pont Rádió)

Date of decision: 27 July 2021

  1. A Médiatanács az 538/2021. (VI. 8.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban megállapítja, hogy az Actor Informatika és Nyomda Kft. kisközösségi rádiós médiaszolgáltató Pont Rádió állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2020. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 21. § (2) bekezdésben foglaltak szerinti, az öt évnél nem régebben nyilvánosságra került vagy öt évnél nem régebben készült magyar zenei művekre, illetve hangfelvételekre vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 185-187. § alapján 24.190,- Ft bírsággal sújtja.
  2. A Médiatanács az Mttv. 187. § (1) bekezdése alapján, a jogsértés ismételtségére tekintettel az Actor Informatika és Nyomda Kft. médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét 5.000,- Ft bírsággal sújtja.