A Médiatanács 790/2021. (VII. 27.) számú döntése

Az audiovizuális médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata [PTV STÚDIÓ Kft. (Pomáz TV)]

Date of decision: 27 July 2021

  1. A Médiatanács az 549/2021. (VI. 8.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban megállapítja, hogy a PTV STÚDIÓ Kft. helyi vételkörzetű audiovizuális médiaszolgáltató a Pomáz TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2020. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 20. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a médiaszolgáltatótól független műsorkészítővel készíttetett vagy a médiaszolgáltatótól független műsorkészítőtől beszerzett, öt évnél nem régebben készült európai és magyar művek arányára vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 185-187. §-a alapján 20.000,- Ft bírsággal sújtja.
  2. A Médiatanács az Mttv. 187. § (1) bekezdése alapján, a jogsértés ismételtségére tekintettel a PTV STÚDIÓ Kft. médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét 5.000,- Ft bírsággal sújtja.