A Médiatanács 789/2021. (VII. 27.) számú döntése

Az audiovizuális médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata [„FÜRED Stúdió” Televíziós Kft. (Füred TV)]

Date of decision: 27 July 2021

  1. A Médiatanács az 547/2021. (VI. 8.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban megállapítja, hogy a „FÜRED Stúdió” Televíziós Kft. helyi vételkörzetű audiovizuális médiaszolgáltató a Füred TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2020. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 20. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a médiaszolgáltatótól független műsorkészítővel készíttetett vagy a médiaszolgáltatótól független műsorkészítőtől beszerzett, öt évnél nem régebben készült európai művek arányára vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 185-187. §-a alapján 19.440,- Ft bírsággal sújtja.
  2. A Médiatanács az Mttv. 187. § (1) bekezdése alapján, a jogsértés ismételtségére tekintettel a „FÜRED Stúdió” Televíziós Kft. médiaszolgáltató vezető tisztségviselőjét 5.000,- Ft bírsággal sújtja.