A Médiatanács 786/2021. (VII. 27.) számú döntése

Az audiovizuális médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata [ÉK-TV Közműsor Szolgáltató Kft. (Pannon TV)]

Date of decision: 27 July 2021

A Médiatanács az 544/2021. (VI. 8.) számú döntésével az Mttv. 20. § (1) bekezdésében foglalt műsorkvóta kötelezettségek 2020. évi teljesítésének vizsgálata tárgyában az ÉK-TV Közműsor Szolgáltató Kft. körzeti vételkörzetű audiovizuális médiaszolgáltató Pannon TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatása vonatkozásában megindított hatósági eljárást az Ákr. 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy az eljárás okafogyottá vált.