A Médiatanács 783/2021. (VII. 27.) számú döntése

Az audiovizuális médiaszolgáltatók 2020. évi kvótakötelezettségei teljesítésének vizsgálata [Multinet 99 Szolgáltató Kft. (Óbuda TV1)]

Date of decision: 27 July 2021

A Médiatanács az 548/2021. (VI. 8.) számú döntésével az Mttv. 20. § (1) bekezdésében foglalt műsorkvóta kötelezettségek 2020. évi teljesítésének vizsgálata tárgyában a Multinet 99 Szolgáltató Kft. helyi vételkörzetű audiovizuális médiaszolgáltató Óbuda TV1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatása vonatkozásában megindított hatósági eljárást az Ákr. 47. § (1) bekezdés c) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy az eljárás okafogyottá vált.