Értesítés fennmaradási engedély megadásáról – CE/16985-3/2021. számú határozat: Szupergyors Internet Program Tompa – Kelebia összekötő szakasz 20 kV-os áramszolgáltatói oszlopsoron fennmaradásának engedélyeztetése

Published: 3 August 2021

Iktatószám: CE/16985-3/2021.
Tárgy: Hirdetmény
Ügyintéző: Dr. Báló-Takács Ágnes
Tel.: 06-62/568-300

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény fennmaradási engedélyezési eljárása ügyében.

HIRDETMÉNY

A Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket a Szupergyors Internet Program Tompa – Kelebia összekötő szakasz 20 kV-os áramszolgáltatói oszlopsoron fennmaradásának engedélyeztetése tárgyú hatósági eljárás megindulásáról.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala CE/16985/2021. Szupergyors Internet Program Tompa – Kelebia összekötő szakasz 20 kV-os áramszolgáltatói oszlopsoron fennmaradásának engedélyeztetése NET-TV Zrt. 6456, Madaras, Szent István u. 3.,

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Irodában
(6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15.) hivatali időben, előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Jelen eljárásban a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság az általa meghozott döntéseket - a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével - hirdetményi úton közli.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Iroda hirdetőtábláján is.

Szeged, 2021. augusztus 02.

 

Szabó Tibor
hatósági irodavezető

Kifüggesztés napja: 2021. 08. 03.
Levétel napja: 2021. 08. 09.