Értesítés hatósági eljárás felfüggesztéséről - EE/15820/2021. számú eljárás: Abony - Szolnok közötti optikai kábel építése

Published: 27 July 2021

Iktatószám: EE/15820-9/2021
Tárgy: HIRDETMÉNY
Ügyintéző: Iván Károly
Tel.: 468-0580
Készült: 2021. július 27.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

HIRDETMÉNY

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2021. július 27. napján kelt, EE/15820-8/2021. számú végzésével az építési engedélyezési eljárást felfüggeszette.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2021. június 27.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5 nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságÜgyintézőAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média – és Hírközlési Hatóság Hivatala Karóczkainé Auer Ágnes EE/15820/2021 Abony - Szolnok közötti optikai kábel építése DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. ( 1134 Budapest, Váci út 35.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2021. július 27. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya

A döntésbe a Építményengedélyezési osztály 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. ügyfélszolgálati időben a 1 468-0580 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Ügyfélszolgálati és Tájékoztatási Osztály (1133 Budapest, Visegrádi utca 106.) hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (www.nmhh.hu).

Kiadmányozta: Iván Károly vezető engedélyezési munkatárs,, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság főigazgatója nevében és megbízásából Budapest-en, az elektronikus aláírás szerinti időpontban”

Kifüggesztés napja: 2021. július 27.

Levétel napja: 2021. augusztus 02.