A Médiatanács 716/2021. (VII. 13.) számú döntése

A PROGETTO MÉDIA Kft. médiaszolgáltató által üzemeltetett FIX állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, közösségi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. március 15-én 20:42:49-től közzétett „ÉPI-TECH Magazin” című műsorszám vizsgálata [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének és az Mttv. 31. § (2) bekezdésének megsértése]

Date of decision: 13 July 2021

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a FIX állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2021. március 15-én 20:42:49-től közzétett „ÉPI-TECH Magazin” című műsorszám közzététele során egy-egy alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (9) bekezdését, valamint az Mttv. 31. § (2) bekezdést, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.