A Médiatanács 715/2021. (VII. 13.) számú döntése

A TV2 Zrt. által üzemeltetett TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. március 17-én 18:45 és 19:40 óra között sugárzott „Tények Plusz” című műsorszámot kifogásoló bejelentés [az Mttv. 9. § (5) bekezdésének és a 10. § (1) bekezdése c) pontjának megsértése]

Date of decision: 13 July 2021

A Médiatanács megállapítja, hogy a TV2 Zrt. médiaszolgáltató a TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson 2021. március 17-én 18:45 és 19:40 óra között sugárzott „Tények Plusz” című műsorszám közzétételével egy alkalommal megsértette az Mttv. 9. § (5) bekezdését és a 10. § (1) bekezdésének c) pontját, ezért az Mttv. 187. § (4) bekezdésének a) pontja alapján 1.750.000,- Ft bírsággal sújtja.

A Médiatanács döntéséről az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a Bejelentőt.