A Médiatanács 684/2021. (VII. 13.) számú döntése

A KMUSZ2020 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány kérelméről

Date of decision: 13 July 2021

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanács 489/2020. (V. 26.) számú döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2020. évi vissza nem térítendő támogatására meghirdetett pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Kistelek Város Művelődéséért és Sportéletéért Közhasznú Közalapítvány – Kistelek Városi Televízió MA-KMUSZ2020-49/2020. iktatószámon nyilvántartott pályázata kapcsán a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési és beszámolási határidő 2021. szeptember 30-ra történő módosításához.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Támogatási Irodájának vezetőjét, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet.