A Médiatanács 659/2021. (VI. 29.) számú döntése

A TELIN Nonprofit Kft. által üzemeltetett egyetem tv állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. március 11-én 12 óra 8 perces kezdettel sugárzott „Autósport és Formula Ralihíradó” című műsorszámot követő médiatartalom hatósági ellenőrzése [az Mttv. 33. §. (1) bekezdés a) pontjának vélelmezett megsértése]

Date of decision: 29 June 2021

A Médiatanács az előterjesztéshez mellékelt végzés elfogadásával közigazgatási hatósági eljárást indít a TELIN Nonprofit Kft. médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 33. § (1) bekezdése a) pontjának egy alkalommal történt vélelmezett megsértése tárgyában az egyetem tv állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2021. március 11-én 12 óra 8 perces kezdettel sugárzott „Autósport és Formula Ralihíradó” című műsorszámot követő médiatartalommal kapcsolatban.

Kötelezi továbbá a Médiatanács a médiaszolgáltatót, hogy terjessze elő a nyilatkozatát az üggyel kapcsolatban.