A Médiatanács 649/2021. (VI. 29.) számú döntése

A TV2 Média Csoport Zrt.-vel szemben a jelentős befolyásoló erővel rendelkező médiaszolgáltatók meghatározására irányuló eljárás lefolytatása érdekében megindított hatósági ellenőrzési eljárás lezárása

Date of decision: 29 June 2021

A Médiatanács a 334/2021. (IV. 27.) számú végzésével megindított hatósági ellenőrzési eljárásban – az előterjesztés melléklete szerinti jegyzőkönyv elfogadásával – az Mttv. 70. § (6) bekezdése szerint megállapítja, hogy a korábban, az Mttv. 70. § (7) bekezdése alapján hozott – a 967/2013. (VI. 5.) számú határozatával módosított – 1326/2011. (X. 5.) számú határozattal JBE médiaszolgáltatóként azonosított TV2 Média Csoport Zrt. országos kereskedelmi audiovizuális médiaszolgáltató JBE minősége nem változott, erre tekintettel a Médiatanács az Mttv. 70. § (5) bekezdése szerinti JBE médiaszolgáltatók azonosítására irányuló eljárás megindítását a TV2 Média Csoport Zrt.-vel szemben mellőzi.