Értesítés használatbavételi engedély lezárásáról – CD/11232-16/2021. számú határozat: Debrecen, Déli Gazdasági Övezet 5 ágú körforgalom és feltáró út építés kapcsán távközlési hálózat építés, kiváltás II. ütem

Published: 28 June 2021

Iktatószám: CD/11232-16/2021
Tárgy: HIRDETMÉNY Debrecen, Déli Gazdasági Övezet 5 ágú körforgalom és feltáró út építés kapcsán távközlési hálózat építés, kiváltás II. ütem  építési engedélye.               
Ügyintéző: dr. Dezső Angéla
Tel.: (52) 522-131

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi ingatlanra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

HIRDETMÉNY

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2021. június 25. napján kelt, CD/11232-15/2021. számú határozattal az építési engedélyt megadta.

A kifüggesztés dátuma: 2021. június 28.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CD/11232/2021 Debrecen, Déli Gazdasági Övezet 5 ágú körforgalom és feltáró út építés kapcsán távközlési hálózat építés, kiváltás II. ütem  Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2021. június 25. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe az NMHH Debreceni Hatósági Iroda Ügyfélszolgálatán (4025. Debrecen, Hatvan u. 43.) ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), az (52) 522-131 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható az NMHH Debreceni Hatósági Iroda (4025. Debrecen, Hatvan utca 43.) hirdetőtábláján és a www.nmhh.hu honlapon is.

Debrecen, 2021. június 25.

Németh József
hatósági irodavezető