A Budapest 96,4 MHz médiaszolgáltatási lehetőség pályáztatása (lezárva)

Last updated: 23 November 2021

A pályáztatás aktuális helyzete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 49. § (1) bekezdése alapján felkérte a Hivatalt a Budapest 96,4 MHz médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. A kidolgozott frekvenciatervet a Hivatal az Mttv. 49. § (5) bekezdése alapján közzétette. A Médiatanács az Mttv. 49. § (6) bekezdése alapján a kidolgozott frekvenciatervet jóváhagyta, és a pályázati felhívás előkészítése céljából az Mttv. 50. § (1) bekezdése alapján elfogadta a médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás tervezetét.

A pályázati felhívás tervezete a Médiatanács honlapján és hirdetményi úton 2021. június 18-én került közzétételre.

A Hivatal a Budapest 96,4 MHz rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára irányuló pályázati felhívás tervezet tárgyában a szóbeli meghallgatást az NMHH Operatív Bizottságának döntésére tekintettel, a járványügyi helyzet miatt 2021. június 30-án nem tartotta meg.

A pályázati felhívás tervezettel kapcsolatban 2021. június 30-tól július 5-ig írásban bárki kérdést intézhetett a Hivatalhoz, vagy észrevételt tehetett. Az észrevételeket postai úton és személyesen a 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25. szám alatti címre, vagy elektronikusan a pjo@nmhh.hu e-mail címre lehetett megküldeni.

A Médiatanács az Mttv. 52. § (1) bekezdése alapján elfogadta és 2021. július 16-án, hirdetményi úton és honlapján közzétette a pályázati felhívás végleges szövegét.

A pályázati ajánlatokat 2021. augusztus 30-án 10.00-13.00 óra között lehetett benyújtani a pályázati felhívásban részletesen meghatározott feltételek szerint.

A Médiatanács 1009/2021. (X. 5.) számú határozatával megállapította a pályázati eljárás eredményességét és nyertesét.

A Budapest 96,4 MHz médiaszolgáltatási lehetőség pályáztatásának dokumentumai

  1. PreparationBudapest 96,4 MHz
  2. Tender procedureBudapest 96,4 MHz
  3. Announcement of resultsBudapest 96,4 MHz