Értesítés utólagos bejelentés nyilvántartásba vételéről – CS/13288-2/2021. számú határozat: Gárdony–Zichyújfalu, helyközi optikai kábelhálózat, II. ütem, meglévő infrastruktúrára épülő szakasz

Published: 9 June 2021

Iktatószám: CS/13288-3/2021.
Tárgy: Gárdony-Zichyújfalu helyközi optikai kábelhálózat építése II. ütem, meglévő infrastruktúrára épülő szakasz hirdetménye
Ügyintéző: Muszik Attila

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2021.06.09. napján kelt CS/13288-2/2021. számú határozattal az utólagos bejelentés nyilvántartásba vétele megtörtént.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2021. június 9.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/13288/2021. Gárdony–Zichyújfalu helyközi optikai kábelhálózat építése II. ütem, meglévő infrastruktúrára épülő szakasz Novi-Com Kft.

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2021.06.09. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. ügyfélszolgálati időben a 36/99518543 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontjaalapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Sopron, 2021. június 9.

Honyák Árpád
hatósági irodavezető