A Médiatanács 472/2021. (V. 18.) számú döntése

A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. februári adásainak hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének megsértése a Médiacentrum Debrecen Kft. által üzemeltetett Debrecen Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatásban]

Date of decision: 18 May 2021

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Debrecen Televízió állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatásán a 2021. február 2-án 17 óra 45 perc 30 másodperctől közzétett „ÉPI-TECH Magazin” című műsorszámmal egy alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (9) bekezdését, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.