Értesítés utólagos bejelentés nyilvántartásba vételéről – CS/12213-2/2021. számú határozat: Gárdony–Dinnyés, helyközi optikai kábelhálózat építése meglévő infrastruktúrára

Published: 27 May 2021

Iktatószám: CS/12213-3/2021.
Tárgy: hirdetmény hatósági döntésről
Ügyintéző: Horváth Jenő Attila
Telefon: (99) 518-556
Elektronikus levélcím: horvath.jeno.attila@nmhh.hu
Készült: 2021. 05. 27.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2021. 05. 27. napján kelt CS/12213-2/2021. számú határozattal az utólagos bejelentés nyilvántartásba vétele megtörtént.

A kifüggesztés dátuma: 2021. május 27.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/12213/2021. Gárdony–Dinnyés helyközi optikai kábelhálózat építése -meglévő infrastruktúrára ép. szakasz Novi-Com Kft.

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2021. 05. 27. napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8.00-12.00, Szerda: 13.00-16.00, Péntek: 8.00-12.00) a 36/99518556 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdés c) pontjaalapján történt.
Kormányrendelet száma/pályázat azonosító: IKF/3681-5/2016-NFM, Pályázati szerződés szám: GINOP 3.4.1-15-2018- 00264.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (nmhh.hu).

Simon Imre
építésügyi csoportvezető

Kifüggesztés napja: 2021. 05. 27.
Levétel napja: 2021. 07. 01.