A Médiatanács 308/2021. (IV. 20.) számú döntése

A Médiatanács 1008/2019. (VII. 23.) számú végleges határozatában foglalt kötelezettség végrehajtásának vizsgálata

Date of decision: 20 April 2021

A Médiatanács megállapítja, hogy a TV2 Zrt. megsértette a Médiatanács kiegyensúlyozottsági eljárásban hozott 1008/2019. (VII. 23.) számú végleges határozatában foglaltak határidőben történő végrehajtására vonatkozó kötelezettségét, ezért a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (4) bekezdés a) pontja alapján 100.000,- Ft bírsággal sújtja.