Értesítés használatbavételi engedély megadásáról – CS/10554-3/2021. számú hirdetmény - VA23303 Kossuth utca” kódnevű Digi Kft. 30m magas antennatartó acél torony építése (Pósfa Kossuth u. 0148/2 hrsz)

Published: 30 April 2021

Iktatószám: CS/10554-3/2021
Tárgy: hirdetmény
Ügyintéző: Kirchner Ferencné
Telefonszám: 99/518-531

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő közleményt teszi közhírré a tárgyi ingatlanra tervezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében.

HIRDETMÉNY

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság értesíti a Tisztelt Ügyfeleket a „„VA23303 Pósfa” kódnevű Digi Kft. 30m magas antennatartó acél torony építése (Pósfa Kossuth u. 0148/2 hrsz) tárgyú fennmaradási engedélyezési eljárás megindulásáról.

Kifüggesztés napja: 2021.04.30.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóságAz ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CS/10554/2021 „VA23303 Kossuth utca” kódnevű Digi Kft. 30m magas antennatartó acél torony építése (Pósfa Kossuth u. 0148/2 hrsz) DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.)

Az ügy irataiba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda, 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. ügyfélszolgálati időben a 99/518-531 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

A Hatóság az Ákr. 89. § (1) bekezdése alapján az eljárás során meghozott döntésekről készült közleményt közhírré teszi.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda, 9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26. hirdetőtábláján, valamint a Hatóság honlapján (www.nmhh.hu).

Sopron, 2021.04.30