Értesítés építési engedély hatályának meghosszabbításáról – CM/13524-4/2020. számú határozat: Rétság, külterület (hrsz.: 05-5), 52 méter magas, rácsos torony megerősítése

Published: 21 April 2021

Iktatószám: CM/13524-5/2020.
Tárgy: hirdetmény – Antenna Hungária Zrt. 2651 Rétság, külterület, hrsz.: 05/5 – 52 méter magas rácsos torony megerősítése megnevezésű elektronikus hírközlési építmény építési engedély hatályának meghosszabbítása
Ügyintéző: Kormosné dr. Kriston Ildikó
Tel.: 46/555-513

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) hatáskörében eljárva a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyi eljárásra vonatkozó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügyben.

Hirdetmény

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a tárgyi közigazgatási eljárásban a 2021. április 21. napján kelt, CM/13524-4/2020. számú határozattal az építési engedély hatályát meghosszabbította.

A kifüggesztés és közzététel dátuma: 2021. április 21.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az eljárás adatai
Az eljáró hatóság Az ügy számaAz ügy tárgyaKérelmező
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala CM/13524/2020. Antenna Hungária Zrt. 2651 Rétság, külterület, hrsz.: 05/5 – 52 méter magas rácsos torony megerősítése megnevezésű elektronikus hírközlési építmény építési engedély hatályának meghosszabbítása Antenna Hungária Zrt. (1119 Budapest Petzvál J. u. 31-33.)

A tárgyi ügyben a Hatóság, mint I. fokú építési hatóság 2021. április 21 napján döntést hozott, amely döntéssel szemben a közléstől számított 30 napon belül a Hatósághoz benyújtott, a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresettel közigazgatási per indítható. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya.

A döntésbe az NMHH Miskolci Hatósági Irodájában (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), ügyfélszolgálati időben (Hétfő: 8:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00), a 46/555-513 telefonszámon előre egyeztetett időpontban lehet betekinteni.

Az eljárás tárgya a nagy sebességű mobil hírközlési hálózatfejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 484/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 1 §-a 1. számú mellékletének 1. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősül.

A döntés hirdetményi úton való közlése az általános közigazgatási rendtartásról szóló2016. CL. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontjaalapján történt.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/G. § (2) bekezdése értelmében az eljárásról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Jelen hirdetmény egyidejűleg megtalálható a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hatósági Iroda (3529 Miskolc, Csabai kapu 17.), hirdetőtábláján is.

Miskolc, 2021. április 21.

Pap-Tóth Tamás
hatósági irodavezető-helyettes

Kifüggesztés napja: 2021. április 21.
Levétel napja: 2021. április 27.