A Médiatanács 254/2021. (III. 30.) számú döntése

A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. januári adásainak hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (9) bekezdésének megsértése a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. által üzemeltetett Városi Televízió Szeged állandó megnevezésű médiaszolgáltatásban]

Date of decision: 30 March 2021

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Városi Televízió Szeged állandó megnevezésű médiaszolgáltatásán 2021. január 10-én 7 óra 59 perc 47 másodperctől közzétett „ÉPI-TECH Magazin” című műsorszámmal egy alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (9) bekezdését, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót, és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.