A Médiatanács 253/2021. (III. 30.) számú döntése

A körzeti és azon országos vételkörzetű médiaszolgáltatók 2020. decemberi adásainak hatósági ellenőrzése, amelyek nem szerepelnek a rendszeresen elemzett országos televíziók és rádiók mintájában [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének megsértése a Gyula TV Kft. által üzemeltetett Gyula Televízió állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson]

Date of decision: 30 March 2021

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató a Gyula Televízió állandó megnevezésű, körzeti vételkörzetű, kereskedelmi jellegű médiaszolgáltatáson 2020. december 4-én 10:05:15 órakor, 11:47:56 órakor, 20:05:08 órakor és 21:39:29 órakor közreadott „Híradó” című műsorszámokban szereplő, a Gyulahús Kft.-re vonatkozó szegmensek vonatkozásában összesen négy alkalommal megsértette az Smtv. 20. § (3) bekezdését, ezért az Mttv. 186. §-a alapján figyelmezteti a Médiaszolgáltatót és kötelezi, hogy a határozat közlésétől számítva haladéktalanul tegyen eleget a jogszerű magatartás követelményének és tartózkodjék a jövőbeni jogsértésektől.