A Médiatanács 149/2021. (III. 2.) számú döntése

A műsorkvótakötelezett lineáris audiovizuális és rádiós médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2020. január 1. - december 31.) [Dunakanyar Rádió Kft. (Dunakanyar Rádió)]

Date of decision: 2 March 2021

A Médiatanács a Dunakanyar Rádió Kft. (Dunakanyar Rádió) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában.